เนื้อหา

รวมรุ่นเครื่องลดค่าไฟ

Screen Shot 2557-11-06 at 9.41.01
Products line-up

 

 TECHNOLOGY : Parallel connection Electricity saving technology.
 REDUCE : kW, kVar, kWhr, Amps, transient, surge, heat and machine vibration
 INCREASE : Power factor, Machine life span
 NOT CHANGE : Volts, Motor Rpm., Motor torque, Light lumination, Heat output.


Cosmotor Products line up

All model price list (excl. Vat 7%)

Single phase saver

เลือกใช้ตามขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า 220โวล์ท

รุ่น 220V. 5(15)A

220V. 10(30)A

220V. 15(45)A

220V. 30(100)A

4,800 บาท

5,800 บาท

7,800 บาท

9,800 บาท

ค่าติดตั้ง 500 บาท

3 Phases saver

เลือกใช้ตามขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า 3เฟส

รุ่น 380V. 3เฟส 15(45)A

380V. 3เฟส 30(100)A

15,600 บาท

19,600 บาท

ค่าติดตั้ง 1,000 บาท

Loads center saver

3 phases 4 wires

Screen Shot 2557-11-06 at 9.45.28

เลือกใช้ตามขนาดโหลดรวม (kW)

รุ่น 380V. 3P4W 10kW
380V. 3P4W 20kW

380V. 3P4W 30kW

380V. 3P4W 40kW

380V. 3P4W 50kW

380V. 3P4W 60kW

380V. 3P4W 70kW

380V. 3P4W 80kW

380V. 3P4W 100kW

380V. 3P4W 120kW

380V. 3P4W 150kW

380V. 3P4W 180kW

380V. 3P4W 200kW

380V. 3P4W 250kW

380V. 3P4W 300kW

380V. 3P4W 350kW

380V. 3P4W 400kW

380V. 3P4W 450kW

380V. 3P4W 500kW

16,800 บาท

33,600 บาท

50,400 บาท

67,200 บาท

84,000 บาท

100,800 บาท

117,600 บาท

134,400 บาท

168,000 บาท

201,600 บาท

252,000 บาท

302,400 บาท

336,000 บาท

420,000 บาท

504,000 บาท

588,000 บาท

672,000 บาท

756,000 บาท

840,000 บาท

ราคานี้ยังไม่รวมค่าติดตั้ง 10%

MDB saver

3 phases 4 wires

เลือกใช้ตามขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า (kVA)

รุ่น 380V. 3P4W 50kVA
380V. 3P4W 100kVA
380V. 3P4W 160kVA
380V. 3P4W 250kVA
380V. 3P4W 315kVA
380V. 3P4W 400kVA
380V. 3P4W 500kVA
380V. 3P4W 630kVA
380V. 3P4W 800kVA
380V. 3P4W 1,000kVA
380V. 3P4W 1,200kVA
380V. 3P4W 1,250kVA
380V. 3P4W 2400kVA
380V. 3P4W 2,500kVA

70,000 บาท

140,000 บาท

224,000 บาท

350,000 บาท

441,000 บาท

560,000 บาท

700,000 บาท

882,000 บาท

1,120,000 บาท

1,400,000 บาท

1,680,000 บาท

1,750,000 บาท

3,360,000 บาท

3,500,000 บาท

ค่าติดตั้ง 10%

CNC Saver

3 phases 4 wires

IMG 8931

เลือกใช้ตามขนาด Spindle drive motor (kW) ของเครื่อง CNC

รุ่น CNCSPINDLE 2.2-5.5kW

CNCSPINDLE 7.5 kW

CNCSPINDLE 11 kW

CNCSPINDLE 15 kW

CNCSPINDLE 18.5 - 22 kW

CNCSPINDLE 25 kW

CNCSPINDLE 30 kW

16,800 บาท 

33,600 บาท

42,000 บาท 

50,400 บาท

67,200 บาท

84,000 บาท

100,800 บาท