เนื้อหา

แจกฟรี C-SCADA

557916 258136430986849 2060194733 n
โปรแกรมวัดและบันทึกค่าทางไฟฟ้า

 COSMOTOR SUPERVISORY CONTROL & DATA ACQUISITION SYSTEM

แจกฟรีซอฟท์แวร์ C-SCADA โปรแกรมวัดและบันทึกทุกๆค่าทางไฟฟ้า I, V, kW, kWh, kVar, Pf, THDi, THDv, (Data logger min 1sec)ใช้วัดและวิเคราะห์เพื่อการบริหารจัดการโครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้กับทุกหน่วยงานที่มีค่าไฟฟ้าเกิน 50,000 บาท 

C-SCADA เป็นซอฟท์แวร์ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถทราบถึงการใช้ไฟฟ้าในสถานประกอบการและนำข้อมูลที่ได้ไปบริหารการใช้ไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการประหยัดไฟฟ้าได้อย่างประสิทธิภาพโดย C-SDADA สามารถสื่อสารได้กับ Meterกว่า 30 ยี่ห้อ 100 กว่ารุ่นถือได้ว่าเกือบทุกยี่ห้อที่มีใช้อยู่ในภาคอุตสาหกรรม C-SCADA มีความสามารถในการพยากรณ์ค่า Demand ล่วงหน้าในทุกๆ 15 นาทีสามารถคำนวณค่าไฟทั้งแบบ TOD TOU Normal ได้ล่วงหน้าจากข้อมูลที่มีอยู่นอกจากนี้ C-SCADA ยังสามารถส่งสัญญาณไปควบคุมการทำงานของเครื่องจักรแบบอัตโนมัติเพื่อบริหารค่า Demand ของแต่ละช่วงของการใช้กระแสไฟฟ้า C-SCADA สามารถตรวจสอบดูย้อนหลังดูข้อมูลณเวลาปัจจุบันและควบคุมพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าได้เพื่อทำให้ประหยัดการใช้กระแสไฟฟ้าและทำให้ทราบภาพรวมของการทำงานภายในสถานประกอบการและข้อมูลที่ได้ยังสามารถนำไปใช้ในการคำนวณต้นทุนของแต่ละส่วนของการทำงานอีกด้วยและหากท่านที่ต้องการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานคอสมอเตอร์ท่านยังสามารถใช้โปรแกรมนี้ในการวัดและวิเคราะห์ผลการประหยัดไฟฟ้าได้เลยค่ะ แจกให้ 1 licens ต่อ 1 องค์กรนะคะ

ชมคลิ๊ป C-SCADA demo :  Manual คู่มือการใช้งาน  :  โบรชัวร์ C-SCADA

คลิ๊กลงทะเบียน เพื่อขอรับโปรแกรม C-SCADA

 

 ข้อมูลสำคัญที่ท่านควรทราบ

SCADA นั้นย่อมาจากคำว่า Supervisory Control And Data Acquisition เป็นระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time ใช้ในการตรวจสอบสถานะตลอดจนถึงควบคุมการทำงานของระบบควบคุมในอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรมต่าง ๆ เช่น งานด้านโทรคมนาคมสื่อสาร การประปา การบำบัดน้ำเสีย การจัดการด้านพลังงาน อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันและก็าซ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ การขนส่ง กระบวนการนิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้าเป็นต้น ตัวอย่างการใช้งานเช่นใช้ SCADAตรวจสอบข้อมูลเช่นการรั่วไหลของของเหลวที่เกิดขึ้นในท่อขนส่งจากตัวตรวจจับแล้วส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้พนักงานทราบ โดยส่งข้อมูลสู่ส่วนกลางของระบบ SCADA เป็นต้น นอกจากนั้น SCADA อาจทำหน้าที่คำนวนและประมวลผลข้อมูลที่ได้จากฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ เช่น PLC, Controller, DCS, RTU แล้วแสดงข้อมูลทางหน้าจอ หรือส่งสัญญาณควบคุมฮาร์ดแวร์ดังกล่าว เช่นหากอุณหภูมิของอุปกรณ์สูงเกินพิกัด ให้ทำการปิดอุปกรณ์นั้นเป็นต้น โดยสั่งงานผ่าน PLC หรือController ที่ติดต่ออยู่ ทั้งนี้ SCADA สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากระบบควบคุมทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูลเพื่อให้พนักงานหรือโปรแกรมอื่น ๆ สามารถนำไปใช้งานได้ SCADA นั้นเข้าไปมีส่วนในงานควบคุมทั้งเล็กและใหญ่ที่ต้องการแสดงผล แลกเปลี่ยนข้อมูล หรือควบคุมระบบต่าง ๆ จากส่วนกลาง เพื่อการทำงานของระบบรวมที่สัมพันธ์กัน มองเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจนและมีความรวดเร็วต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ระบบ SCADA ในปัจจุบันมีความสามารถในการสื่อสาร ควบคุม และประมวลผลข้อมูลจาก I/O ของอุปกรณ์เช่น PLC, DCS, RTU ได้ถึงระดับที่เกินหนึ่งแสน I/O แล้ว และได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถรองรับความต้องการใหม่ ๆ ของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอดมา

SCADA เริ่มใช้งานในคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระบบปฏิบัติการ DOS, VMS และ UNIX จนมาถึงระบบปฏิบัติการWindows NT, XP, Server 2003 และ LINUXC-SCADA
เป็นโปรแกรมที่รับข้อมูลมาจาก C/T (Current transformer) ส่งข้อมูลให้กับ Parameter meter แบบส่งค่าได้จากที่หน้าตู้ MDB ของท่าน ผ่านทาง Data-converter แล้วมาบันทึกและแสดงผลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

ท่านจำเป็นต้องมี C/T, Parameter meter และ Data-converter ก่อนจึงจะสามารถใช้ C-SCADA ได้

***Parameter meter ไม่ใช่มิเตอร์ของการไฟฟ้า***

 


 ตัวอย่าง C/T (Current transformer) รุ่นทั่วไปที่สามารถใช้ได้กับ Parameter meter รุ่นต่างๆ

 

 หาซื้อทั่วไปได้ที่ http://www.amorngroup.com/th/home.php

 


 ตัวอย่าง Parameter meter รุ่นทั่วไปที่สามารถใช้ได้กับ C-SCADA

 

 

 

ตารางแสดงรุ่นมิเตอร์ที่สามารถใช้กับ C-SCADA ได้

Algodue UPM307

Gossen-Metrawatt GMBH A2000

Primus CM-010

AMTRON AI 205

IME D4-CR8

Primus TM-010

Carlo Gavazzi WM14-DIN/WM14-96

IME MF6F

SATEC 130EH

Carlo Gavazzi WM2-DIN/WM2-96

IME Nemo 96/35

SATEC 190EH

Carlo Gavazzi WM2-DIN/WM3-96

IME Nemo 3D6SH (MF3CT)

SATEC 270NL

Carlo Gavazzi WM2-DIN/WM4-96

IME Nemo 4

SATEC 290NL

Conzerv EM6400

IME Nemo 4 (v2)

SATEC 290HD

Circutor CVMK

IME Nemo 72-L (MF7F40)

Seimens SIMEAS P

Circutor CVM-NRG96

ISKRA MC750

SOCOMEC Countis Ci

Cromptorn Integra 1000/1530/1540/2000

ISKRA Ml7140

SOCOMEC Diris A20

Ducati MACH SMART

ISKRA Ml7150

SOCOMEC Diris A40

Ducati Smart/Smart96 Piu

Janitza UMG 503

SOCOMEC Diris Ap

EIG DMMS 300+/350/425

Janitza UMG 505

SOCOMEC Diris C/CM

EIG SHARK 100

Janitza UMG 507

SOCOMEC Diris Ms

Elcontrol VIP396/ED39din/DMM3

Janitza UMG 500F/w TFM

SOCOMEC Diris M

Elcontrol VIP396/DMM3 V5.01(Up)

Janitza UMG 96 S

SOCOMEC Diris Mh

Elcontrol ED39din V2.0(Up)

Janitza ECM200

SQUARE D Power Meter

Electrex KILO/EST/PLUS

Lovato DMK22

U-TOPIA Power Meter

Electrex MICO

Lovato DMK32

Wisco DC2000

EMS Power Pro PM256

Lovato DMK40

Wisco DIO2000

ENERCON EM6400

MERLIN GERLIN Power Logic PM500

Wisco DO2000

ENERDIS redigit NODUS

MERLIN GERLIN Power Logic PM710

 

ENERDIS redigit POWER

MERLIN GERLIN Power Logic PM800

 

ENTES EPR-04S

Northern Design PM390

 

ENTES MPR-53S

Northern Design PM323

 

ENTES MPR-53S (v2)

Northern Design MultiCube

 

ENTES MPR-60S

Pilot PMAC720

 

ENTES MPR-63 (1.62)

Power Measurement 3300 ACM

 

ENTES MPR-63 (1.66)

Power Measurement ION6200

 

GE Power Quality Meter (PQM)

Power Measurement ION7550

 

GE Power Moniter EPM 5300P

  

 

 หาซื้อทั่วไปได้ที่ http://www.amorngroup.com/th/home.php

 


 ตัวอย่าง Data-converter รุ่นทั่วไปที่สามารถใช้ได้กับ C-SCADA

 

 

หาซื้อทั่วไปได้ที่ http://www.amorngroup.com/th/home.php

 


 ตัวอย่าง สายสัญญาณทั่วไปที่ส่งสัญญาณกันระหว่างแต่ละอุปกรณ์

หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป

สายสัญญาณแบบธรรมดาสายสัญญาณแบบกันคลื่นสัญญาณรบกวน

 


 

COSMOTOR SUPERVISORY CONTROL & DATA ACQUISITION SYSTEM (C-SCADA)

 

“You can't manage what you can't measure"

 

Set your organization on the road to energy efficiency with the C-SCADA.
The last place that most organizations look is their utility costs because they believe that these are part of the fixed overhead costs. The smart organization will look at reducing utility costs as a way to improve the bottom line. But where to begin? Develop an energy monitoring system.Energy monitoring systems help global organizations and institutions save money on energy costs. Implementing them has brought energy savings of up to15 percent to a diverse group of organizations in the indutrial, commercial and institutional sectors.

 

 

  บทความ : การใช้งาน SCADA กับอุตสาหกรรมไทย
 แหล่งข้อมูลอ้างอิง : วรสารวิจัยพลังงาน ม.จุฬาลงกรณ์