เกี่ยวกับเรา

 

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

มุ่งมั่นสู่ผู้นำการลดค่าไฟฟ้าด้วยเครื่องปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า โดยไม่ลดประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจการจัดการพลังงานไฟฟ้า อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และเพิ่มความปลอดภัยในระบบไฟฟ้า ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดยไม่ลดประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า

ภารกิจ

 1. ดำเนินธุรกิจการจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าให้เติบโตและยั่งยืนเป็นผู้นำด้านการจัดการพลังงานและวิเคราะห์ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีระบบการตรวจวัดได้อย่างชัดเจนเที่ยงตรงและเป็นที่ ยอมรับในระดับสากล
 2. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส และมีภาพลักษณ์เป็นที่เชื่อถือได้
 3. รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 4. มุ่งเน้นคุณค่าพลังงานและผู้ร่วมงานโดยจัดให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 5. จัดตั้งพันธมิตรด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าให้ได้ทั่วประเทศ

เป้าหมาย

 1. เป็นเลิศด้านการตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้า
 2. เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีเครื่องมือการว้ด และระบบประมวลผลเพื่อเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีการยอมรับโดยสากล
 3. เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ดีเสิศเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
 4. จัดตั้งเครือข่ายการจำหน่ายและติดตั้งให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี 2557
 5. จัดอบรมตัวแทนเครือข่ายและผู้จำหน่ายรวมถึงผู้ติดตั้งและบริหารหลังการขายอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 6. จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานให้กับภาคที่อยู่อาศัยอย่างน้อยปีละ 1 % ของจำนวนมิเตอร์รวมทั่วประเทศ
 7. จัดสัมมนาและสาธิตการทำงานของอุปกรณ์ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 8. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการลดการใช้พลังงานกับผู้มีความรู้ด้านไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 9. จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมช่วยกับตัวแทนและผู้ใช้ไฟฟ้า อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง

ยุทธศาสตร์

 1. รักษาลูกค้าเก่า เพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ ด้วยการตลาดเชิงรุก การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการ ทั้งในธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
 2. เร่งสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก ได้รับความเชื่อถือและทำประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหาร การบริการลูกค้า และการดำเนินงานภายในองค์กรด้วยระบบเทศโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
 4. สร้างและพัฒนาความสามารถของนักบริหารและบุคลากรในธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
 5. สร้างและพัฒนาฐานข้อมูลและระบบการเรียนรู้ภายในองค์กร
 6. สนับสนุนตัวแทนและเครือข่ายอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้เกิดการจำหน่าย และบริการหลังการขายที่ดีเลิศ
 7. สร้างมาตราฐานข้อมูลรวมถึงระบบสื่อสารให้มีความสามารถในการใช้ประกอบการทำงาน ทั้งในองค์กรและนอกสำนักงาน
 8. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์คอสมอเตอร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 9. จัดตั้งโรงงานประกอบโดยใช้วัสดุหลักจากผู้ผลิตเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ
 10. เตรียมความพร้อมสำหรับการก่อตั้งและดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

line2

สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัดบริษัท มิตซูบิชิ
เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด
บจก. มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย)บจก. มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย)บริษัท โตโยต้าเจริญค้าราชบุรี (1961) จำกัดบริษัท โตโยต้าเจริญค้าราชบุรี (1961) จำกัดบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท คอมพาร์ท พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท คอมพาร์ท พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัดฟาร์มหมู CP หมู่บ้านเกษตรกรหนองหว้าฟาร์มหมู CP หมู่บ้านเกษตรกรหนองหว้าหจก.นิคมเจริญฟาร์ม เครือเจริญโภคภัณท์หจก.นิคมเจริญฟาร์ม เครือเจริญโภคภัณท์บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัดบริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทราห้างสรรพสินค้าแฟชั่น
ไอส์แลนด์ รามอินทรา
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)7-11 พิจิตร7-11 พิจิตรร้าน 108 Shop คุณโสภณ
ร้าน 108 Shop คุณโสภณ
กรมโยธาธิการ กระทรวงกลาโหมกรมโยธาธิการ กระทรวงกลาโหม
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)BAR-B-Q PlazaBAR-B-Q Plazaบริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)บังคาระราเมงบังคาระราเมงบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Nidec Component Technology (Thailand) Co.,Ltd.Nidec Component Technology (Thailand) Co.,Ltd.บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)เรือนแม่หลุยส์เรือนแม่หลุยส์โรงเรียนสังกัดเทศบาลสมุทรปราการโรงเรียนสังกัดเทศบาลสมุทรปราการNiva International SchoolNiva International SchoolNHK SPRING (THAILAND) CO., LTD.NHK SPRING (THAILAND) CO., LTD.
พระธาตุรัตนคีรีศรีขรนคร วัดธาตุลุง เชียงรายพระธาตุรัตนคีรีศรีขรนคร
วัดธาตุลุง เชียงราย
วัดศรีมงคล สันทราย จ.เชียงใหม่ วัดศรีมงคล สันทราย จ.เชียงใหม่วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงใหม่วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงใหม่วัดพรหมนิมิตร กำแพงเพชรวัดพรหมนิมิตร กำแพงเพชรเทศบาลนคร สมุทรปราการเทศบาลนคร สมุทรปราการบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ร้านขายยา ฟามาเซียร้านขายยา ฟามาเซียวัดศรีบุญเรืองวัดศรีบุญเรืองบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)customersetting
ลูกค้าภาคธุรกิจที่ติดตั้งแล้ว
220v
ลูกค้า
220V 
3 เฟส
ลูกค้า
ไฟ 3เฟส 

head media

นิตยสาร home & decor

นิตยสาร home & decor

นิตยสาร business line
นิตยสาร business line

หนังสือพิมพ์ ศูนย์รวมข่าวธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ ศูนย์รวมข่าวธุรกิจ
logo TV11
ข่าวคอสมอเตอร์ทางทีวีช่อง 11
นิตยสาร อาคารที่ดิน
นิตยสาร อาคารที่ดิน
นิตยสาร สัตว์น้ำนิตยสาร สัตว์น้ำนิตยสาร สร้างอาชิพ
นิตยสาร สร้างอาชิพ
นิตยสาร คอหุ้น
นิตยสาร คอหุ้น
นิตยสาร smart Purchasingนิตยสาร smart Purchasingนิตยสาร ฟอร์มูล่า
นิตยสาร ฟอร์มูล่า
นิตยสาร Buy Comsนิตยสาร Buy Comsสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง
สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง
นิตยสาร WHAT HiFiนิตยสาร WHAT HiFiMODERN MANUFACTURINGMODERN MANUFACTURINGนิตยสาร GRAND PRIXนิตยสาร GRAND PRIX
นิตยสาร AQUA BIZนิตยสาร AQUA BIZหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น
หนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น
Bangkok soho
หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ
หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก
หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก
นิตยสาร Energy focusนิตยสาร Energy focuslogo gmgนิตยสาร  GM   

head seminar2


หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่


Energy Day @Fashion island


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ


Machinery mart เมืองทองธานี


ห้าง Big-C เชียงใหม่


อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร


งานแฟรนไชส์ The Mall บางกะปิ


งานหมู่บ้านธารารมณ์ เมืองทองธานี


ไปรษณีย์บางนา


คนไทยหัวใจเกษตร กันตนา


กลุ่มผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ผชร.


กลุ่ม CP ภาคตะวันออก


กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมิกัลไทย


กลุ่มห้างสรรพสินค้า
โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์