staff_cosmotor

BOBBY : SUNNIE : KARN : AUI

การแบ่งกลุ่มลูกค้า

ลูกค้าบ้าน 1 เฟส 220V

ลูกค้าบ้าน 3 เฟส 380V

ลูกค้า SME

ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม

ลูกค้าอาคารขนาดใหญ่

ลูกค้าราชการ

 

**ทะเบียนลูกค้าที่ขายและติดตั้งแล้ว** ซันนี่

 

**WorkCenter** ศูนย์กลางการทำงานกลางสำหรับโปรเจคต่างๆของบริษัทฯ

WC กาน งานโฆษณานิตยสาร แบนนเนอร์เวปเร่งด่วน

    1 Folder รวมเก็บ Artwork โฆษณา

    2 Folder เก็บ Artwork เบอชัวร์ แคตตาล๊อค

WC อุ๋ย 200 โรงงานยางเร่งปานกลาง

    1 กรอกทะเบียนลูกค้า / Karn

    2 ทำจดหมาย / Aui

    3 ทำ report sumary ของ PI / Aui

    4 โทรหาเพื่อเสนอโปรเจค / Sunnie

WC อุ๋ย งานการนิคมฯ ทั่วประเทศ :  ลิ้งค์ดาวน์โหลดเร่งด่วน

    1 แจก C-scada : เช็คผู้สมัคร : ใบสมัคร :

    2 จัดสัมมนา : เช็คผู้สมัคร : ใบสมัคร :

WC เขา อุตสาหกรรมจังหวัด แจกแผ่นพับ เร่งปานกลาง

   1 โทร update ผู้รับผิดชอบ / Sunnie

    2 ส่งแผ่นพับ / Karn

    3 จ่ายค่าช่วยดำเนินการ / Sunnie

WC ซันนี่ ลูกค้า 3 เฟส โรงงาน อาคาร (ที่ยังปิดการขายไม่ได้) เร่งด่วน

    1 ทำทะเบียน Sunnie

    2 โทรเช็คความสนใจและ อับเดทข้อมูล / Sunnie

WC ตัวแทนจำหน่าย : เช็คผู้สมัคร : ใบสมัคร :  ให้หยุดโครงการไว้ก่อน

WC PI group : Total project PI calc อุ๋ย เร่งด่วน

    1

    2

WC ซันนี่ หอการค้าจังหวัด แจกแผ่นพับ ให้หยุดโครงการไว้ก่อน

    1 โทร update ผู้รับผิดชอบ / Sunnie

    2 ส่งแผ่นพับ / Karn

    3 จ่ายค่าช่วยดำเนินการ / Sunnie

WC 50 ลูกค้าที่มีสาขามากหรือมีเฟรนไชน์ : เช็คผู้สมัคร : ใบสมัคร : ให้หยุดโครงการไว้ก่อน

    1 โทรเช็คหาผู้สนใจ / Sunnie

    2 ส่งเมลและลิ้งค์ใบสมัคร / Sunnie

 


ตัวอย่าง แบบฟอร์ม สัญญา เพื่อใช้ประกอบการทำงานทั้งหมด

นำเสนอ Present

เสนอราคา

ติดตั้ง

เก็บเงิน

 

สัญญาซื้อ ขาย อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

สัญญาซื้อขาย Cosmotor/ PI

ใบเสนอราคา แยกค่าของ ค่าติดตั้ง

ใบเสนอราคา รวมค่าของและค่าติดตั้ง

สัญญาซื้อ ขาย อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

ใบสำรวจก่อนการติดตั้ง

ใบรับรองการติดตั้งโดยวิศวกร

ใบรับรองผลประหยัดพลังงาน

Powerpoint เพื่อ พิสูจน์ผลประหยัด

ใบกำกับภาษี / ใบส่งของ

ใบวางบิล

ใบเสร็จรับเงิน

C-SCADA

   


   

 

Links ไปตามเวปต่างๆของ Cosmotor

 

งานประกอบ

 

เอกสารบริษัท Sunnie

บจก.จัดการด้านพลังงาน คอสมอเตอร์

บจก.คอสมอเตอร์ คอร์เปอเรชั่น

 

การตลาดแบบฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

แฟรนไชน์ไปรษณีย์ 20%

ตัวแทนจำหน่ายตัวบ้าน 20%

ตัวแทนจำหน่ายโรงงาน 20%

ฟรีแลนซ์ 5%

ถึงเวลาแล้ว เครื่องช่วยประหยัดไฟฟ้า

ลดค่าไฟฟ้า 10 - 30%

 

​​​​​​​​

เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานคอสมอเตอร์

"เครื่องปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้า โดยไม่ลดประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า"

หลักการทำงานของ Cosmotor จะใช้วิธีปรับปรุงรูปคลื่นแรงดันและรูปคลื่นกระแสไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้สามารถลดกระแสไฟฟ้าที่สูญเสียไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้ารวมถึงการช่วยลดความร้อนในสายส่ง โดยไม่ลดแรงดันไฟฟ้า (Volts) และยังช่วยปรับปรุงค่าประกอบกำลังฟ้า (Power Factor) ทำให้ระบบไฟฟ้าของท่านเสถียรมากขึ้น ช่วยลดแรงดันกระชาก (Surge & Spikes) ระงับแรงดันเกินชั่วขณะที่เป็นอันตราย อันเนื่องมาจากแหล่งจ่ายภายนอกหรือจากฟ้าผ่า และช่วยแก้ปัญหาแรงดันตกปลายทาง ลดค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Peak demand) หลังจากติดตั้งและ ผ่านการใช้อุปกรณ์นี้แล้ว คือค่าไฟที่จะลดลงได้ 10 – 30 %

ประโยชน์ของอุปกรณ์คอสมอเตอร์

 • ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า 10 – 30%
 • เครื่องเดียวควบคุมได้ทั้งระบบ ติดตั้งง่ายลดค่าไฟฟ้าได้ทันที
 • ช่วยปรับปรุงคุณภาพของไฟฟ้าเพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ลดกระแสไฟฟ้าที่สูญเสียไปในสายส่งและลดความร้อนในสายส่งโดยไม่ลดแรงดันไฟฟ้า(Volts)
 • ปรับปรุงค่าประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) ทำให้ระบบไฟฟ้ามีความเสถียรมากขึ้น
 • ช่วยปรับปรุงแรงดันให้คงที่และช่วยแก้ปัญหาแรงดันตกปลายทาง
 • ช่วยลดแรงกระชากและแรงดันกระเพื่อม (Surge & spikes)
 • ระงับแรงดันเกินชั่วขณะที่เป็นอันตรายอันเนื่องมาจากฟ้าผ่า
 • ลดค่าความต้องการของพลังงานไฟฟ้า (Peak demand)
 • ลดการกระชากไฟจากมิเตอร์ในขณะที่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ลดค่าซ่อมบำรุง และยืดอายุการใช้งาน
 • สินค้ารับประกัน 5 ปี ถ้าเสียหรือเสื่อมยินดีเปลี่ยนให้ใหม่

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...